Turneringer for barn og ungdom

Det holder ikke lenger med pølsebod og «A- og B-sluttspill»

Tradisjonelle fotballturneringer for barn og ungdom opplever i 2022 en massiv svikt i påmeldingen sammenlignet med 2019. I mange tilfeller er bortfallet så stort at det truer eksistensen. Store turneringer har ikke lenger livets rett om det ikke blir tatt grep. Enkelte skylder på pandemien og tar til orde for fortsatte kompensasjonsordninger.

Et skikkelig turneringstilbud for 12-åringer

Lag i de eldste klassene i barnefotballen blir påført mye unødvendig lidelse som følge av at både seriespill og turneringer i alt for liten grad tar hensyn til lagenes svært forskjellige ferdighetsnivå. Barnefotballens krav om at resultater og tabeller ikke skal publiseres er bra og applauderes. Manglende publisering av enkeltresultater medfører imidlertid også at kretser og turneringer kommer unna med dårlig organisering som absolutt ikke bidrar til målet om å beholde spillerne i organisert fotball lengst mulig.

Multinivåturneringer er den nye gullstandarden

Formatet Multinivåturnering er den nye standarden for cuper i ungdomsfotballen og de eldste klassene i barnefotballen. Målet er at alle lag skal spille like mange kamper og at alle lag skal settes opp mot andre lag med tilsvarende ferdighetsnivå. Forutsetningen er at turneringen disponerer et stort antall baner og har mange lag fordelt på et svært begrenset antall klasser.

Bokmerk og del