Fokus og rammebetingelser for turneringen

Når man skal etablere en fotballturnering for ungdom er det viktig å tenke godt igjennom hvordan spillerne på de deltakende lagene skal aktiviseres i den perioden turneringen pågår. Den tiden som medgår til spill av egne kamper utgjør i mange turneringer kun en svært liten del.

Ved å dividere antall deltakende lag på antall baner turneringen disponerer over, får man et forholdstall som forteller mye om turneringens utforming.

I noen turneringer er forholdet så lavt som 8. Dette er turneringer hvor de deltakende lagene i all hovedsak benytter tiden til å spille fotball, samt til restitusjon mellom kampene. F.eks. spiller i Flint Micasa Cup hvert lag fotball i minst en time på hver av de tre dagene turneringen pågår. Tiden mellom kampene medgår da primært til restitusjon og næringsinntak og det vil derfor ikke være nødvendig å legge til rette for andre «utenom­sportslige» aktiviteter i særlig stor grad. 

I de store turneringene som mange norske lag i ungdomsfotballen deltar på, er dette forholdstallet høyt. F.eks. har Norway Cup og Dana Cup godt over 20 lag pr. tilgjengelig bane. Det innebærer at spillerne bruker en relativt liten del av tiden på å spille fotball. I slike tilfeller må turneringen fokusere mye på å tilrettelegge for andre aktiviteter.

Noen turneringer har gunstige naturgitte rammebetingelser: Turneringen finner sted på sommeren i en del av landet hvor været normalt er stabilt pent og lagene har tilgang på strender og badeliv.

Noen turneringer er lokalisert i nærheten av badeland eller store aktivitetsparker, slik at turneringen kan fremforhandle gunstige adgang som del av turneringspakken.

Noen turneringer er plassert inni eller i umiddelbar nærhet av byer eller større tettsteder, slik at deltakende lag kan gjøre bruk av stedets severdigheter og generelle aktivitetstilbud.

Dersom det ikke finnes slike eksisterende aktiviteter, må turneringen selv etablere det.

Turneringer har ulike former for mellomspill og sluttspill (se egen sak om dette). Har man valgt en variant som innebærer at lag kan bli slått ut allerede i sluttspillets første kamp, vil flesteparten av lagene få mye tid på slutten av turneringen hvor de enten reiser hjem, blir tilskuere til andre lags sluttspillkamper eller må aktiviseres på annen måte.

Når lag skal velge turnering, må man altså vurdere om man primært ønsker å spille fotball eller om formålet heller er reise, sosialt og andre aktiviteter.

Dersom turneringen har et sluttspill som kan innebære en tidlig exit, må man i så fall også vurdere muligheten for fleksibelt hjemreisetidspunkt.

Denne artikkelen er del av en serie om fotballturneringer for ungdom.

Bokmerk og del