Hva kjennetegner gode turneringer for ungdom?

Fotballturneringer for ungdom

Fotballturneringer for ungdom

Trenere og ledere i ungdomsfotballen finnes i alle kategorier, også de man leser om i avisen.

Vår erfaring er at de fleste har et ekte ønske om å gjennomføre aktiviteter i sin klubb på en måte som innebærer at alle spillerne får et sportslig og sosialt tilbud tilpasset sitt individuelle ferdighets- og ambisjonsnivå.

Hvilke karaktertrekk skiller gode fra mindre gode turneringer?

Disse hensiktene blir spesielt satt på prøve når klubben skal delta i turneringer. Turneringene legger nemlig i svært ulik grad til rette for at lag skal ha mulighet til å ta slike hensyn.

For å gjøre det enklere for trenere og lagledere å velge hvilke turneringer man skal delta på, har vi forsøkt å beskrive de enkelte kriteriene som kjennetegner ulike fotballturneringer for ungdom. Resultatet er oppsummert i noen korte artikler som du finner nedenfor. Disse skal gjøre det enklere å plukke ut hvilke 5 til 10 turneringer som kan være aktuelle å delta på.

Artiklene kan gjerne også benyttes som inspirasjon for arrangørklubber til å gjøre sine turneringer mer attraktive:

 • Fokus og rammebetingelser for turneringen
  Ett spesielt forholdstall sier mye om turneringen: Det kan være så lavt som 8, men også langt over 20.  
 • Sportslig opplegg – Turneringsoppsett
  Turneringsoppsettet kan defineres på mange forskjellige måter og beskriver den sportslige delen av turneringen.  
 • Seeding- eller grunnspillkamper
  Hovedutfordringene i breddeturneringer er at de påmeldte lagene har svært ulikt ferdighetsnivå. Hvordan går man fram for å sikre at lagene i hovedsak spiller kamper mot andre lag med samme ferdighetsnivå?
 • Mellomspill og sluttspill
  Mellom- og sluttspill kan gjennomføres på ulike måter. Ett spesielt måltall forteller mye: Det kan være så lavt som 0, men også så høyt som 5.
 • Eliteturneringer vs. breddeturneringer
  Mange turneringer kaller seg eliteturneringer, men det er egentlig kun ett kriterium som skiller ekte eliteturneringer fra andre turneringer. Dette kriteriet påvirker i stor grad turneringens utforming.
 • Overårige spillere
  Regler, praktisering og anbefalinger.
 • Turneringens kostnader og inntekter
  Hvordan blir økonomien for arrangører av ungdomsfotballturneringer?
 • Påmeldingsavgift
  Hva dekker påmeldingsavgiften og hvor mye må deltakende lag forvente å betale?
 • Avgift for kost og losji
  Hva dekker avgiften for kost og losji og hvor mye må deltakende spillere forvente å betale?

Bokmerk og del