Kost og losji

Det er lite aktuelt å arrangere ungdomsturneringer utelukkende for lag i sin egen region. En av attraksjonene med å delta i en turnering er at man treffer andre lag enn de man normalt spiller mot i kretsens seriespill.

Derfor er det normalt å tilby en form for enkel og billig overnatting for tilreisende lag. Eventuelt kan man fremforhandle avtaler med lokale «kommersielle» aktører som campingplasser, ungdomsherberge, vandrerhjem, pensjonater eller hoteller. Velger man å benytte kommersielle aktører, vil deltakende lag typisk betale overnattingen direkte til overnattingsstedet. Turneringen får en godtgjørelse fra overnattingsstedet, f.eks. ved at dette blir sponsor for turneringen. 

Turneringer kan basere seg på at deltakende lag dekker sine behov for måltider selv. F.eks. ved at de benytter de kioskene som turneringen etablerer. I turneringer som går over to dager eller mer, er det en fordel for deltakerne at arrangementet tilbyr måltider hvor lagenes spillere kan spise samlet. På den måten blir det lettere for laglederne å påse at den enkelte spiller får i seg tilstrekkelig næring og at måltidene skjer på hensiktsmessige tidspunkter i forhold til dagsprogram og kampavvikling. Ettersom måltidene er betalt på forhånd, trenger spillerne heller ikke å håndtere store mengder lommepenger.

Deltakende lag må beregne å betale i størrelsesorden 600 – 1.000 kroner pr. dag pr. spiller med «fullpensjon». Fullpensjon betyr her frokost, lunch og middag samt overnatting i klasserom/gymsal. 

Myndighetene stiller strenge krav til mat som skal serves og slike krav vil også gjelde for fotballturneringer. I praksis er det derfor lite aktuelt for arrangøren å tilberede middagsmat selv uten bistand fra storkjøkken eller andre profesjonelle aktører. Arrangøren kan likevel påta seg alle oppgaver forbundet med servering av måltider. 

En enklere variant som reduserer belastningen på arrangøren og som gir lavere kostnader for deltakerne, er at turneringen legger til rette for at lagene selv kan tilberede middag. F.eks. ved at griller stilles til disposisjon for lagene i nærheten av overnattingsstedet. Klubbene kan da lage sin egen ramme rundt måltidet for sine lag og spillere.

Velger turneringen en variant uten servert middag og at lunchen organiseres ved at spillerne får anledning til å smøre matpakker ved frokost, bør prisen være i den laveste delen av intervallet.

Serveres derimot fullverdig middag og varmlunch som et separat måltid og det er satt av god tid i kampprogrammet for et slikt måltid midt på dagen, må lagene forvente en døgnpris i øvre del av intervallet.

Denne artikkelen er del av en serie om fotballturneringer for ungdom.

Bokmerk og del