Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften skal dekke arrangementets kostnader knyttet til bruk av klubbens anlegg som baner og klubbhus. I tillegg skal den dekke kostnader med infrastruktur som er forbundet med arrangementet som sanitær, renhold, sikkerhet, sanitet, sekretariat og turneringsjury.

Avgiften skal selvsagt også dekke betaling av dommere og premier.

Dersom det ikke kreves egen parkeringsavgift, må påmeldingsavgiften også dekke kostnader knyttet til parkering og trafikkstyring.

Desto større en turnering er, desto viktigere blir det å benytte et profesjonelt programverktøy for planlegging og gjennomføring av turneringen samt til løpende publisering av resultater. Om man velger et dynamisk turneringsoppsett for grunnspillkampene blir bruk av slikt verktøy enda viktigere. Grunnen er selvsagt at man må ha systemer som klarer å formidle informasjon til deltakende lag raskt om hvilke resultater som er oppnådd og oppsettet for neste runde. Lisens til slike verktøy er ikke gratis, men avlaster arrangøren for mye arbeid og sørger for at alle deltakende lag hele tiden har tilgang til oppdatert informasjon. Kostnadene må selvsagt dekkes av påmeldingsavgiften.

Alle disse kostnadene avhenger i stor grad av hvordan turneringsoppsettet er definert og hvor mange kamper hvert enkelt lag skal spille. En påmeldingsavgift i størrelsesorden 3 – 500 kr pr. kamp (2 x 25 minutter) må man forvente. I tilfelle kampene er satt opp med dommeretrio, øker arrangørens kostnader betydelig og deltakende lag må forvente en vesentlig høyere påmeldingsavgift.

For arrangøren er det alltid en fordel at lag melder seg på tidlig. Turneringen vil derfor gjerne gi en rabattert påmeldingsavgift ved tidlig påmelding.

Påmeldingsavgiften forfaller typisk til betaling umiddelbart og påmeldingen regnes ikke som fullstendig før denne er betalt.

Denne artikkelen er del av en serie om fotballturneringer for ungdom.

Bokmerk og del