Mellomspill og sluttspill

Mellom- og sluttspill kan gjennomføres på ulike måter. Turneringsoppsettet bestemmer hvor mange mellom- og sluttspillkamper det enkelte laget får.

Finn ut hvor mange kamper vinnerlaget får i denne delen av turneringen og gjør det samme for de lagene som blir slått ut av turneringen først. Forskjellen mellom de to tallene kan være så lav som 0 (altså alle lag spiller samme antall kamper) og så høy som 5.

Det er ikke nødvendigvis noe mål at alle lag skal spille samme antall kamper i turneringen, men forskjellen bør være mindre enn det man ser i mange arrangementer: Blir forskjellen for stor, innebærer dette at de tidligst utslåtte lagene blir uten kamper i hele siste halvdel av turneringen og får derfor et dårlig sportslig tilbud. En slik utforming er også uheldig for de beste lagene ettersom hyppige kamper på slutten ikke gir tilstrekkelig tid til restitusjon mellom kampene.

Mange turneringer benytter en variant med rendyrket cupbasert A- og B-sluttspill. Typisk foregår grunnspillet i grupper à 4 lag med full enkel serie. De to beste lagene går til A-sluttspill og de to siste går til B-sluttspill. I ytterste konsekvens er det kun gruppetreer som går til B-sluttspill og gruppejumbo får ikke ytterligere kamper overhode. I store turneringer med mange lag, innledes sluttspillet med 1/32-finale og den lagene som kommer til A- eller B-finalen, får hele 6 kamper i sluttspillet. Halvparten av lagene blir utslått i første sluttspillkamp og får derfor kun en sluttspillkamp.

Noen turneringer velger en sluttspillvariant som innebærer at lagene blir inndelt i flere ferdighetsnivåer eller divisjoner, og ikke bare i nivå A og B som beskrevet over. I slike tilfeller stilles det imidlertid store krav til utforming av grunnspillet. Det er svært viktig at alle gruppespillvinnerne kvalifiserer seg til høyeste nivå. Om dette kravet ikke er oppfylt, er selv turneringens beste lag avhengig av å bli satt opp i gruppe med minst ett svakt lag for å få tilstrekkelig god målforskjell. Syretesten for turneringer med slike sluttspill: Har turneringens nest sterkeste lag mulighet til å bli nummer to i turneringen dersom det tilfeldigvis havner i gruppe med turneringens beste lag? Vi mener dette bør kunne kreves av velorganiserte turneringer (se også Seeding- eller grunnspillkamper)!

Om turneringen disponerer tilstrekkelig antall baner og turneringen går over tre dager eller mer, kan man spille et seriebasert mellomspill i de enkelte divisjonene før turneringen avsluttes med et cupbasert sluttspill.

Uansett er det viktig at man legger opp til at alle lag spiller plasseringskamper slik at tidlig utslåtte lag også får flere kamper på siste turneringsdag.

Denne artikkelen er del av en serie om fotballturneringer for ungdom.

Bokmerk og del