Flint U12 Cup overbeviser også i år

Måldifferanse i de enkelte stadiene av turneringen

Måldifferanse i de enkelte stadiene av turneringen

Måldifferanse i hver av de to klassene

Måldifferanse i hver av de to klassene

Flint Strandman U12 Cup ble arrangert helgen 3. 4. juni med 77 lag (64 i G12 og 13 i J12). Totalt ble det spilt 272 kamper på 10 baner over to dager.

Turneringer i barne- og ungdomsfotballen kan vurderes ut fra sportslige kriterier og andre kriterier.

Sportslig evaluering

Det viktigste sportslige kriteriet når man skal evaluere fotballturneringer i barne- og ungdomsfotballen er om lagene har fått jevne kamper. Et problem i barnefotballen er at resultatene ikke publiseres og det blir derfor vanskelig for klubber som vurderer deltakelse i ulike turneringer å vite hvem som leverer på dette kriteriet og hvem som ikke gjør det.

Når Flint Fotball benytter turneringsformatet Multinivåturnering, så er det på grunn av at dette over tid har bevist at det garanterer for mange tette kamper. Alle lag får mange jevnspilte oppgjør uavhengig av hvilket ferdighetsnivå de har.

Første figur i karusellen over viser hvordan målforskjellen fordeler seg etter hvert som turneringen skrider fram. Kamp 1 til 4 spilles på lørdagen og kampene i bakerste rekke er de 116 kampene på søndagen. Vi ser bl.a.:

  • Gjennomsnittlig målforskjell i første runde («Kamp 1») var på 2,8. Her var det tre stygge resultater med en seiersmargin på hhv. 9, 10 og 11 mål, mer om disse nedenfor.
  • I de påfølgende rundene på Dag 1 ble målforskjellen redusert til 1,6, 1,4 og til slutt 1,2 i siste kamp.
  • Basert på resultatene første dag ble det laget en ny nivåinndeling hvor alle lag spilte tre kamper mot andre lag på sitt nivå. Denne dagen var gjennomsnittlig målforskjell på 1,26 mål.

Før turneringsstart sender lagledere oss en egenvurdering av ferdighetsnivået til sine lag. Basert på denne egenvurderingen deler vi lagene inn i puljer som benyttes på lørdagen og vi setter også opp motstandere i første kamp. Når vi til tross for dette får tre kamper i G12 med en seiersmargin på omtrent 10 mål i en kamp med varighet 20 minutter, så forteller dette mye om hvor stort sprik det er i ferdighetsnivå og hvor vanskelig det er for lagledere å vurdere sitt lag opp mot lag fra andre fotballkretser. 

Oppsummering fra tilsvarende turnering i 2022: Multinivåturneringer i barnefotballen fungerer

Hvordan gikk det så med det tre lagene som gikk på store tap i første kamp? Den videre utviklingen for disse tre lagene viser at turneringsformatet fungerer: To av dem vant sin neste kamp og det tredje fikk to uavgjorte senere på lørdagen.

Dersom vi ser på jenteklassen isolert, så viser den andre figuren i karusellen at det ikke ble en eneste kamp hvor målforskjellen oversteg tre mål. Det skyldes ikke at alle lagene var like sterke, men at turneringsformatet hele tiden sørger for at lag med likt ferdighetsnivå spiller mot hverandre.

Evaluering av andre kriterier

77 lag fra totalt åtte forskjellige fotballkretser deltok, i tillegg til en klubb fra Sverige. Stor geografisk spredning innebærer at man får stifte bekjentskap med andre lag enn dem man møter i normalt seriespill. 

36 forskjellige klubber deltok. Det betyr at noen store klubber deltok med mange lag. 10 forskjellige klubber deltok med tre eller fire lag og disse valgte ulike strategier for nivåinndeling. Noen valge to jevngode førstelag og to jevngode andrelag. Andre delte inn spillergruppen slik at alle lagene fikk antatt like nivå. Dette bestemmer klubbene selv ut fra sine egne prinsipper.

Turneringens format sørger uansett for at alle lagene får jevne kamper.

Flint U12 Cup spilles på Flint ESSO Arena som totalt har plass til tolv 9er-baner. Turneringsformatet er definert slik at det er plass til 8 lag pr. bane. Total kapasitet er altså på 96 lag, men denne gangen ble altså kun 10 baner benyttet. Kort gangavstand mellom banene gjør at store klubber med flere lag kan følge alle lagets kamper.

I tillegg er det kort gangavstand til matsalen og skolene hvor de aller fleste lagene var innkvartert.

Flint U12 Cup 2024

Neste år arrangeres denne turneringen siste helgen i mai, altså 25. til 26. mai 2024.

Vi vil starte normal påmelding i starten av oktober og informasjon vil gradvis bli oppdatert på turneringens hjemmeside.

Vi er svært fornøyd med gjennomføringen av årets arrangement og neste år vil vi forsøke å gjenskape dette. Målsettingen for antall deltakere er 80, som i år, selv om kapasiteten er en god del større.

Neste år har vi likevel et sterkt ønske om å øke andelen lag i J12 betydelig. Vi tror det er mulig å doble antallet fra i år!

Bokmerk og del