Flint Fotballfestival

Et skikkelig turneringstilbud for 12-åringer

Lag i de eldste klassene i barnefotballen blir påført mye unødvendig lidelse som følge av at både seriespill og turneringer i alt for liten grad tar hensyn til lagenes svært forskjellige ferdighetsnivå. Barnefotballens krav om at resultater og tabeller ikke skal publiseres er bra og applauderes. Manglende publisering av enkeltresultater medfører imidlertid også at kretser og turneringer kommer unna med dårlig organisering som absolutt ikke bidrar til målet om å beholde spillerne i organisert fotball lengst mulig.

Bryne J14-2 ble lag nummer 70

Andrelaget til Bryne J14 ble lag nummer 70 til å melde seg på sommerens Flint Fotball Festival. Bryne deltar også med to lag i klasse G14. Påmeldingen startet i slutten av oktober og det var et jevnt sig den første måneden. Faktisk så det ut til at gutteklassene i både Flint U13 Cup og Flint Micasa U14 Cup ville bli fullbooket før jul.

Bokmerk og del