Et skikkelig turneringstilbud for 12-åringer

Flint ESSO Arena har plass til 12 stk 9er-baner

Flint ESSO Arena har plass til 12 stk 9er-baner

Årsklassen U12 omfattes av NFFs regelverk for barnefotball og bare for å presisere det men en gang: Vi er stor tilhenger av barnefotballreglementet og dets intensjon om å redusere konkurransejaget i ung alder. Bl.a. ved å sørge for at enkeltresultater, rangeringer og tabeller ikke publiseres.

Fraværet av publiserte kampresultater bidrar likevel til å dekke over et stort problem: Det er kritisk underkommunisert at spriket i ferdighetsnivå mellom de sterkeste og svakeste lagene er svært stort.

Det viktigste suksesskriteriet for oss som organiserer fotballaktiviteter for barn og ungdom er å ta hensyn til dette spriket på en slik måte at alle lag får jevne kamper.

Både seriespill i kretsregi og diverse turneringsarrangører slipper unna med et dårlig opplegg fordi resultater ikke blir publisert og omfanget av svært ujevne kamper derfor aldri kan dokumenteres. Når en kamp ender opp med tosifret målforskjell, så er det like demotiverende for begge lag.

Flint Fotball har utviklet et turneringsformat som vi kaller multinivåturnering. Hensikten er å sørge for at alle lag, uansett hvilket ferdighetsnivå de har, ender opp med å spille kamper mot andre lag med tilsvarende ferdighetsnivå. Det viktigste kriteriet for å kunne benytte dette turneringsformatet er at man har mange lag. Flint ESSO Arena har plass til tolv 9er-baner og Flint U12 Cup kan derfor tilby deltakelse for 96 lag.

Fordelene sammenlignet med tradisjonelle turneringer er mange:

  • Alle kamper spilles på ett intimt arenaområde
  • Kort gangavstand fra banene til innkvartering, spisesal, festivalområde og badestrand
  • Man slipper å spille kamper mot de klubbene man møter i normalt seriespill
  • Kampbelastningen er differensiert etter ferdighetsnivå
  • Man trenger ikke å angi ferdighetsnivå på forhånd. Dette er spesielt viktig når man skal møte lag fra andre kretser og man mangler referanser.
  • Men viktigst av alt: Lagene er garantert jevne kamper

 

Bokmerk og del