Overpopulasjon av turneringer for jenter

Tilbudet av fotballturneringer for jenter i barne- og ungdomsfotballen er mye større enn behovet

Tilbudet av fotballturneringer for jenter i barne- og ungdomsfotballen er mye større enn behovet

Antall fotballturneringer som tilbyr spill i jenteklassene er altfor høyt i forhold til behov og etterspørsel. Bare en brøkdel av turneringene vil klare å gjennomføre det de inviterer til. Det er et problem for både klubbene som arrangerer og lagene som planlegger kommende sesong.

I denne saken bruker vi klasse J2011 som eksempel for å synliggjøre problemet. Denne klassen skal altså spille J12 med spilleform 9er-fotball denne sesongen.

Antallet lag er vesentlig lavere i jenteklassene enn i gutteklassene: I Vestfold er det oppmeldt 41 lag i G12, men det kun er 14 i J12. I Oslo er det 21 puljer i gutteklassene, mens det kun er 9 i jenteklassene. Med utgangspunkt i disse to obsevasjonene kan man trygt anta at antallet guttelag på landsbasis er dobbelt så stort som antallet jentelag. Tregangeren er faktisk mer sannsynlig.

Arrangører av turneringer tar ikke hensyn til dette.

I NFFs oversikt over godkjente turneringer kan man filtrere på kriterier som geografi, kjønn, alderstrinn og tidspunkt. Vi har i denne oversikten lagt til grunn turneringer i klasse J12 i de 8 kretsene på Sør- og Østlandet i mai og juni.

Det holder ikke lenger med pølsebod og «A- og B-sluttspill»

Det finnes ingen turneringer som tilbyr spill for G12 uten samtidig å tilby spill for J12. Men det er flere rene jenteturneringer som tilbyr spill i J12 uten G12. Det er altså flere arrangementer for J12 enn for G12!

I J12-klassen er det totalt 39 aktiviteter i de to månedene i de åtte kretsene. Om vi fjerne fotballskoler og småbanecuper med 3v3 og 5v5, så står vi igjen med 30 turneringer som tilbyr spill i enten 7v7 eller 9v9.

Det er nå så kort tid igjen at oversikten over påmeldte lag gir et godt inntrykk av hvilken deltakelse man kan forvente i hver av dem. Vi vurderer at 8 lag er kritisk. Om man ikke klarer å oppnå dette minimumsantallet, så er det ikke håp for at man klarer å lage en opplevelse med godt sportslig utbytte hvor lagene får jevne kamper med en følelse av mestring.

13 av turneringene har ikke åpne lister med oversikt over påmeldte lag. Dette er i seg selv en indikasjon på at antall påmeldte lag er lavt. 17 turneringer har åpne oversikter og her er antall påmeldte lag i J12-klassen:

  • 5 turneringer har ingen påmeldte
  • 7 turneringener minst ett påmeldt lag, men maksimum 5. I flere av disse er arrangørklubbens egne lag de eneste påmeldte
  • 5 turneringer har 8 påmeldte lag eller mer

Det betyr altså at NFF sin database presenterer et mangfold av 30 turneringer, men kun fem av disse har et antall lag som gjør at de klarer å arrangere en egen klasse for J12 uten enten å slå sammen med tilstøtende årsklasser eller å gjøre andre inngrep som gir en mindreverdig turneringsopplevelse.

De fem turneringene som med sikkerhet vil tilby spill i rene J12-klasser nå på forsommeren er:

  • Sommarland Cup
  • Flint Strandman U12 Cup
  • Liungen cup
  • Helgerød cup
  • Rælingen Cup

Om man er blant de 19 lagene som er påmeldt en av turneringene med mangelfull påmelding, bør man ta kontakt med arrangøren for å finne ut hva konsekvensen blir.

Om man er påmeldt en av de turneringene som ikke publiserer påmeldte lag, bør man ta kontakt med arrangøren for å få oversikt over påmeldte lag i sin klasse.

Bokmerk og del