Å skape lys i enden av tunnelen

Det er viktig for ledere i ungdomsfotballen å skape motivasjon for fortsatt deltakelse i organisert idrett gjennom den forestående mørketiden

Det er viktig for ledere i ungdomsfotballen å skape motivasjon for fortsatt deltakelse i organisert idrett gjennom den forestående mørketiden

Vi går inn i mørketiden samtidig som myndighetene ser seg nødt til å iverksette stadig strengere tiltak for å dempe smittespredningen.

En av lærdommene fra i vår var at smitten i liten grad overføres når barn og ungdom deltar på sportsaktiviteter innenfor organiserte rammer, i alle fall når aktiviteten skjer utendørs.

Derfor er en total nedstengning av idrettsaktivitet for barn og ungdom er et virkemiddel man forsøker å unngå: Foreløpig skjer dette kun i de aller hardest rammede områdene og da som et akutt og tidsbegrenset tiltak for å få kontroll på en lokal smitteoppblomstring.

Det er viktig å være oppmerksom på at dette er et fenomen som rammer langt hardere i andre land enn vårt. I flere år har vi invitert store utenlandske fotballklubber til å delta i vår massemønstring Flint Micasa Cup. I forberedelsene til neste års turneringer har denne dialogen artet seg på en annen måte enn tidligere:

Når tyske og britiske klubber tidligere har innhentet informasjon om sportslig nivå, så er fokuset nå helt klart på sannsynlighet for gjennomføring. De vurderer norske fotballturneringer som eneste realistiske mulighet for å spille utenfor egne landegrenser sommeren 2021.

BV Borussia Dortmund har sagt at de ønsker å delta i Flint XXX U15 Cup og to store skotske klubber sier det samme om Flint Micasa Cup. En gammel toppklubb med mange supportere har sagt at de kommer til Flint XXX U16 Cup dersom omstengighetene tillater det.

Akademisjefen for en av Premier League-klubbene som foreløpig avventer situasjonen, uttrykte det på følgende måte: – We need to ignite a beacon of light for our youngsters.

I Norge vil vi si at det er viktig å skape et lys i enden av tunnelen.

Bokmerk og del