Flint Micasa Cup 2021

Det spesielle året 2021

Flint Micasa Cup er en helt spesiell pinseturnering for lag i G14-klassen. Generell informasjon om turneringen finnes nedenfor.

I 2021 er det ikke mulig for oss å gjennomføre et så stort arrangement i pinsen.

Derfor blir G14-klassen overført til vår turnering i starten av juli, som derfor vil få to klasser. Finn mer informasjon om denne turneringen her.

Kort om turneringen

Flint Micasa Cup er en tredagers pinseturnering i Tønsberg for lag i G14-klassen. Turneringen passer også for gode G13-lag som ønsker å spille 11er-fotball og svært sterke J14-lag som har problemer med å finne reell motstand i egen klasse. I 2021 arangeres turneringen altså fra 22. til 24. mai.

Flint Micasa Cup arrangeres basert på turneringsprinsippet multinivåturnering. Hovedmålet for denne turneringsformen er at alle lag skal få mange kamper mot andre lag med samme ferdighetsnivå. Dette er mulig fordi turneringen har mange lag, kun en klasse og arrangementet gjennomføres på mange baner innenfor vårt svært kompakt arenaområde.

Turneringens øverste divisjon har et nivå minst på høyde med nasjonale eliteturneringer, mens andre lag får matching på sitt nivå i lavere divisjoner. Store klubber kan altså delta med alle sine nivådelte lag og være sikker på at alle lagene får en god sportslig opplevelse samtidig som klubben kan lage en sosial ramme rundt arrangementet for hele årgangen. Stadig flere klubber er opptatt av dette.

Vi ønsker å skape «minner for livet» også for lag som ellers aldri har mulighet for å «vinne noe». I denne turneringen kan det derfor gjerne være klubbens andrelag som ender opp med å spille TV-overført finale med dommertrio i sin divisjon og vinner den store pokalen.

Turneringsoppsett

Når vi regner med samarbeidsklubbenes baner har vi kapasitet til godt over 100 lag, men vi ønsker en gradvis vekst og planlegger i 2021 for omtrent 80 lag.
Flint Micasa Cup vil uansett være blant de aller største rene U14-turneringene i Europa. 

Som i de foregående årene vil vi legge godt til rette for klubber med lang reisevei og på den måten sørge for at vi får stor geografisk spredning.

Turneringsoppsettet er laget med mål om at kamper skal spilles mellom lag med likt ferdighetsnivå:

 • Lørdag arrangeres en seeding-turnering hvor alle lag spiller fire eller fem korte kamper.
 • Søndag spiller alle lag tre grunnspillkamper i sin divisjonsavdeliing.
 • Mandag spiller alle lag sluttspillkamper eller plasseringskamper.

Totalt vil alle lag i løpet av turneringen spille 9 eller 10 kamper. Se mer detaljert beskrivelse av turneringsoppsettet nedenfor.

Live-streaming

Som tidligere år vil kampene på minst en av banene live-streames.

Påmeldingsfrister

Vi har ingen siste påmeldingsfrist. Turneringen har en maksimalbegrensning på antall lag og i tillegg er vi avhengig av at antall deltagere er delelig på 8.

Påmelding

Lag melder seg på ved å sende mail til birger@fotballungdom.no

Påmedlingsavgiften er 4.000 kroner pr. lag som i tidligere år.

Turneringen tilbyr A-, B- og C-kort for spillere og lagledere.

 • A-kort gjelder for lag som ankommer fredag kveld og dekker tre overnattinger, fire kalde måltider og fire varme måltider.
  Basisprisen er 1.700 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 18.
 • B-kort gjelder for lag som ankommer direkte til kamp lørdag formiddag og dekker to overnattinger, to kalde måltider og fire varme måltider.
  Basisprisen er 1.400 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 18.
 • C-kort gjelder for lokale lag. Disse lagene får to varme måltider.
  Basisprisen er 500 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 15.

Klubber som melder seg på tidlig eller melder på flere lag, kan få inntil 300 kr rabatt på A- og B-kort, ta kontakt for ytterligere informasjon.

Lag som ønsker å benytte avtalene vi har framforhandlet med lokale hoteller i stedet for å overnatte i klasserom, betaler egne priser.

For lag som ankommer med fly og som ikke kan ta med allverdens med bagasje har vi mulighet til å tilby oppreide senger på skolene. Vi har mulighet for å organisere henting av lag på Gardermoen eller Torp.

Kontakt oss for ytterligere informasjon når dere har spesielle ønsker eller behov.

Ingen lag betaler noe, altså verken påmeldingsavgift eller deltakerkort, før endelig beslutning om gjennomføring er tatt. Derfor er heller ingen påmelding bindende før den tid.

Ytterligere informasjon om turneringen

Mer oppdatert informasjon for turneringen 2021 kommer etterhvert.

Arrangør

Arrangør av Flint Micasa Cup er Flint Fotball som med neste hundre lag er en av landets største breddefotballklubber. På Flint ESSO Arena og tilhørende treningsfelt Granø har klubben totalt plass til seks 11er-baner - to med kunstgress og fire med naturgress.

Turneringen kan kontaktes ved henvendelse til birger@fotballungdom.no

Oppsummering og tilbakemeldinger

Etter turneringen i 2019 ble alle deltagende lag bedt om å gi en vurdering av turneringen og sine opplevelser.

I spørreundersøkelsen ba vi om en karakter (fra 1 som er laveste til 6 som er høyeste verdi) og konstruktive tilbakemeldinger til hvert av følgende evalueringskriterier:

 • Turneringsoppsett
  Hvordan lykkes vi med å lage en god sportslig opplevelse for alle lag?
  Gjennomsnitt: 5,4
 • Baner og dommere
  Hvordan lykkes vi med å lage en banetildeling og dommeroppsett som tilfredsstiller lagenes behov?
  Gjennomsnitt: 4,4
 • Bespisning
  Hvordan lykkes vi med å tilby god og tilpasset bespisning?
  Gjennomsnitt: 4,7
 • Innkvartering
  Hvordan fungerte våre alternativer for innkvartering?
  Gjennomsnitt: 5,3
 • Totalinntrykk
  Hvordan er deres totalinntrykk av turneringen?
  Gjennomsnitt: 5,0

Svar ble mottatt fra 48 av 56 lag og de ga oss en bekreftelse på at mye av det vi gjør er på et svært høyt nivå, men at det også er spesifikke ting hvor det er potensiale for forbedring.

Nedenfor finner du en oppsummering av tidligere års turneringer:

Her kan du se en kortfilm som formidler noe av stemningen fra turneringen i 2017.

Bokmerk og del