Flint Micasa U14 Cup 2024

Status påmelding

Ordinær påmelding har startet. Nedenfor finnes generell informasjon om turneringen.

Kort om turneringen

Denne turneringen inngår i en serie med arrangementer som vi kaller Flint Fotballfestival.

Flint Micasa U14 Cup er en tredagers pinseturnering i Tønsberg for lag i klassene G14 og J14. Turneringen passer også for gode lag i klassene J13 og G13 som ønsker å spille 11er-fotball. I 2024 arangeres turneringen altså fra 18. til 20. mai.

Ettersom turneringen starter dagen etter nasjonaldagen, justerer vi oppstartstidspunktet på første dag med et par timer, slik at det blir enklere for lag med lang reisevei.

Spillformen er 11v11.

Flint Micasa U14 Cup arrangeres basert på turneringsprinsippet multinivåturnering. Hovedmålet for denne turneringsformen er at alle lag skal få mange kamper mot andre lag med samme ferdighetsnivå. Dette er mulig fordi turneringen har mange lag, kun en aldersklasse og arrangementet gjennomføres på mange baner innenfor vårt svært kompakte arenaområde.

Turneringens øverste divisjon har et nivå minst på høyde med nasjonale eliteturneringer, mens andre lag får matching på sitt nivå i lavere divisjoner. Store klubber kan altså delta med alle sine nivådelte lag og være sikker på at alle lagene får en god sportslig opplevelse samtidig som klubben kan lage en sosial ramme rundt arrangementet for hele årgangen. Stadig flere klubber er opptatt av dette.

Vi ønsker å skape «minner for livet» også for lag som ellers aldri har mulighet for å «vinne noe». I denne turneringen kan det derfor gjerne være klubbens andrelag som ender opp med å spille finale med dommertrio i sin divisjon og vinner den store pokalen.

Turneringsoppsett

Når vi regner med samarbeidsklubbenes baner har vi kapasitet til godt over 100 lag.

I 2023 deltok 79 lag fordelt på 56 i G14 og 23 i J14.

I 2024 planlegger vi i på grunn av konflikten med nasjonaldagen i utgangspunktet for 64 lag (48 i G14 og 16 i J14), men har altså mulighet til å justere til 80 eller mer avhengig av hvordan påmeldingen blir. Flint Micasa U14 Cup vil uansett være blant de aller største rene U14-turneringene i Europa.

Som i de foregående årene vil vi legge godt til rette for klubber med lang reisevei og på den måten sørge for at vi får stor geografisk spredning.

Turneringsoppsettet er laget med mål om at kamper skal spilles mellom lag med likt ferdighetsnivå:

 • Lørdag arrangeres en seeding-turnering hvor alle lag spiller fire korte kamper.
 • Søndag spiller alle lag tre gruppespillkamper i sin divisjonsavdeliing.
 • Mandag spiller alle lag sluttspillkamper eller plasseringskamper.

Totalt vil alle lag i løpet av turneringen spille 8 eller 9 kamper. Se mer detaljert beskrivelse av turneringsoppsettet nedenfor.

Påmeldingsfrister

Vi har ingen siste påmeldingsfrist. Turneringen har en maksimalbegrensning på antall lag og i tillegg er vi avhengig av at antall deltagere i hver av klassene er delelig på 8.

Merk spesielt: Kapasiteten i utgangspunktet satt til 48 lag i G14 og 16 lag i J14. Når denne grensen er nådd, er det bare å fortsette å melde seg på til ventelisten. Vi slippe da inn lag i hele bolker av 4 eller 8 lag. I denne situasjonen vil vi ta geografiske hensyn og det er ikke nødvendigvis første lag på ventelisten som blir bekreftet plass.

Påmelding

Påmelding skjer på turneringssiden i Profixio. Her kan man også se hvilke lag som er påmeldt.

Påmedlingsavgiften er 4.000 kroner pr. lag som i tidligere år.

Lagene kjøper A-, B- eller C-kort for spillere og lagledere.

 • A-kort gjelder for lag som ankommer fredag kveld og dekker tre overnattinger, fire kalde måltider og fire varme måltider.
  Basisprisen er 2.000 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 18.
 • B-kort gjelder for lag som ankommer direkte til kamp lørdag formiddag og dekker to overnattinger, to kalde måltider og fire varme måltider.
  Basisprisen er 1.700 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 18.
 • C-kort gjelder for lokale lag. Disse lagene får to varme måltider.
  Prisen er 500 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 15.

Minimum antall deltakere er summen av spillere og lagledere. Grunnen til at vi krever et minimum antall deltakerkort pr. lag er at vi ønsker å være sikker på at deltakende lag har tilstrekkelig robuste tropper slik at vi unngår situasjoner hvor lag må trekke seg i siste liten. Store klubber som deltar med flere lag i en klasse er mindre sårbare. Derfor er kravet til deltakerkort for ekstralagene to mindre enn for det første.

Lag som ønsker oppgradert innkvartering i stedet for å overnatte i klasserom, betaler egne priser.

For lag som ankommer med fly og som ikke kan ta med allverdens med bagasje har vi mulighet til å tilby oppreide senger på skolene. Vi har mulighet for å organisere henting av lag på Gardermoen eller Torp.

Påmeldingen er bindende når påmeldingsavgiften er betalt. Deltakerkortene betales omtrent to måneder før turneringen.

Kontakt oss for ytterligere informasjon når dere har spesielle ønsker eller behov.

Ytterligere informasjon om turneringen

Informasjon for turneringen i 2024 blir gradvis oppdatert etter hvert som planleggingen gjennomføres.

Arrangør

Arrangør av Flint Micasa U14 Cup er Flint Fotball som med neste hundre lag er en av landets største breddefotballklubber. På Flint ESSO Arena og tilhørende treningsfelt Granø har klubben totalt plass til seks 11er-baner - to med kunstgress og fire med naturgress.

Turneringen kan kontaktes ved henvendelse til birger@fotballungdom.no

Bokmerk og del