Turneringsreglement Ungdomsfotball

Turneringsreglement

Turneringsreglement

Turneringen følger NFFs Spilleregler og retningslinjer - ungdomsfotball 13-16 år med følgende presiseringer:

Spillere og klasser

Hvert lag skal senest tre dager før turneringen sende inn en oversikt over registrerte spillere. Maksimalt antall spillere pr. lag er 20. En spiller kan kun være registrert på ett lag.

I 2024 gjelder følgende aldersgrenser:

 • U13: Født 2011 eller senere
 • U14: Født 2010 eller senere

Overårige spillere tillates kun dersom spilleren er del av det samme laget også i seriespill og derfor er blitt innvilget dispensasjon basert på NFFs strenge krav (generell aldersdispensasjon fordi klubben ikke har annet tilbud eller sosialmedisinsk grunnlag).

Gjestespillere tillates kun dersom laget selv ikke har tilstrekkelig antall tilgjengelige spillere til å delta med det antall lag som klubben er påmeldt med. Gjestespillere skal ikke hentes inn utelukkende for å heve lagets ferdighetsnivå. Klubb skal innhente tillatelse fra egen krets for bruk av gjestespillere. På oppfordring skal klubben framlegge skriftlig dokumentasjon på slik tillatelse.

Dersom klubben har særlige grunner til å søke avvik fra reglene over, skal søknad med begrunnelse forelegges turneringen minimum en uke før turneringsstart.  

Spillernes utstyr - smykker og øredobber

Alle former for smykker eller annet dekorativt utstyr (for eksempel halsbånd, ringer, armbånd, øreringer, lærreimer, gummistrikker osv.) er forbudt. Det er ikke tillatt å tildekke dette med tape.

Spillere med øredobber som ikke er mulig å fjerne, får kun spille dersom disse dekkes med hårbånd/pannebånd som dekker ørene.

Banestørrelse

I klasse U13 spilles kampene på baner som minimum har størrelse 48 meter x 64 meter. Noen av banene kan altså være litt kortere enn normalt anbefalt.

Gule og røde kort

Får en spiller rødt kort, må han forlate kampen og laget får ikke erstatte utvist spiller. Spiller får ikke spille påfølgende kamp.

Dommeransvarlig kan ved grove forseelser (f.eks. slag, spytting eller annen utilbørlig adferd overfor motspillere eller dommer) i samråd med jury ilegge karantene for flere påfølgende kamper.

Gule kort sones umiddelbart ved at spiller forlater banen i 5 minutter, ref. NFFs reglement for breddefotballturneringer i ungdomsfotballen.

Seeding-kamper

Seeding-kampene på turneringens første dag spilles etter en dynamisk modell hvor rangeringen basert på allerede spilte kamper bestemmer hvilke lag som skal spille mot hverandre i neste runde. Den parsammensetningen som settes opp i de enkelte rundene kan ikke påklages.

Hver kamp har en varighet på 20 minutter. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

Rangeringen av lag i denne delen av turneringen er i følgende rekkefølge:

 • Poeng (3 poeng for seier og ett poeng for uavgjort)
 • Kvalitet (det tallet man får ved å summere antall poeng alle lagets motstandere har fått)
 • Målforskjell
 • Antall scorede mål
 • Internt oppgjør mellom de lagene som ellers ikke kan skilles

Skulle to eller flere lag fortsatt stå likt, avgjøres rekkefølgen ved myntkast eller loddtrekning.

Mellomspillkamper

Resultatet av seeding-kampene bestemmer hvilke divisjoner de enkelte lagene havner i. Hver divisjon skal deles i avdelinger à 4 lag.

Mellomspillkampene i hver divisjonsavdeling spilles som full serie.

Hver kamp har en varighet på to omganger à 20 minutter med 2 minutters pause. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

Rangeringen av lag i denne delen av turneringen er i følgende rekkefølge:

 • Poeng
 • Målforskjell
 • Antall scorede mål
 • Internt oppgjør mellom de lagene som ellers ikke kan skilles.

Skulle to eller flere lag fortsatt stå likt, avgjøres rekkefølgen ved myntkast eller loddtrekning.

Sluttspillkamper

Rangeringen av lag i mellomspillet bestemmer hvilke lag som skal møte hverandre i sluttspillet.

I divisjoner med fire puljer er det de fire puljevinnerne som møtes i semifinaler. Øvrige lag spiller plasseringskamper.

I divisjoner med tre puljer er det de tre puljevinnerne og beste grupetoer som møtes i semifinaler. Gruppetoere rangeres etter antall poeng, målforskjell, scorede mål og loddetrekning. Øvrige lag spiller plasseringskamper.

I divisjoner med to puljer møtes puljevinner og puljetoer til semifinaler. Øvrige lag spiller plasseringskamper.

Hver kamp har en varighet på to omganger à 20 minutter med 2 minutters pause. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

I sluttspillet avgjøres uavgjorte kamper med straffesparkkonkurranse. Straffesparkkonkurranser gjennomføres på et eget område.

Det spilles ikke ekstraomganger.

Straffesparkkonkurranse

I klasse U14 tar begge lag først fem straffer hver. Ved likhet skytes deretter en og en straffe.

I klasse U13 tar begge lag først tre straffer hver. Ved likhet skytes deretter en og en straffe. 

Turneringsjury

Hver turnering har en jury som behandler klager. Juryen er sammensatt av tre personer fra klubbene som deltar i turneringen.
Lag som ønsker å påklage avgjørelser som har med en enkelt kamp å gjøre, plikter å markere for dette på kampens dommerkort.
Klager skal meddeles juryen i turneringens sekretariat i klubbhuset uten ugrunnet forsinkelse. 500 kroner skal leveres inn sammen med klagen. Beløpet tilbakebetales til laget kun dersom laget får medhold av juryen.

Juryens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Jurymedlemmer:

 • TBN
 • TBN
 • TBN

Bokmerk og del