Turneringsoppsett

Seedingturnering lørdag

Seedingturnering lørdag

Gruppespill søndag

Gruppespill søndag

Sluttspill mandag med tidlig avslutning tilpasset lag med lang reisevei

Sluttspill mandag med tidlig avslutning tilpasset lag med lang reisevei

Generelt om turneringen

Oppsettet vist her forutsetter 80 lag.

Lørdag spiller alle lag fem korte seeding-kamper, søndag spiller alle lag tre mellomspillkamper og mandag spiller alle lag en plasseringskamp eller to sluttspillkamper.
Siste kamp på mandag forutsettes å være ferdigspilt omtrent kl. 14:00, tilpasset lag med lang reisevei.

Oppsettet vist her forutsetter 80 lag og 10 baner.

Seeding-kamper lørdag

I god tid før turneringen starter vil vi dele inn lagene i fire puljer à 20 lag. Puljeinndelingen vil bli foretatt på en slik måte at alle puljene blir omtrent jevne med hensyn til samlet spille­styrke. Vi vil fordele lag fra samme klubb og lag fra samme krets best mulig.

Hver kamp har en varighet på 20 minutter og nye kamper starter hvert 30 minutt som oversikten i første tabell i bildekarusellen viser. Det blir en ekstra pause midt på dagen i forbindelse med lunch.

Seeding-kampene gjennomføres som FU-turnering (se nedenfor). Dette innebærer at så snart puljeinndelingen er klar, vil alle lagledere vite omtrent når kampene skal spilles, men ikke på hvilken bane og hvem som er motstander. De første kampene blir satt opp. Motstanderlag i kamp 2 blir satt opp når resultatet av kampene i runde 1 foreligger. Kamper i runde 3 blir satt opp på grunnlag av resultatene i kamp 1 og 2. Og så videre.

Det er viktig at lagledere og foreldre gjør seg kjent med hvordan en FU-turnering fungerer. Vi har derfor laget en detaljert beskrivelse med eksempler som forklarer alle sider ved dette.

Spesielt viktig: Målforskjell har i disse kampene tilnærmet ingen betydning. Det innebærer at i de tilfeller hvor lag med svært ulikt ferdighetsnivå blir satt opp mot hverandre, så har det sterkeste laget ingen egeninteresse av å jage mange mål. Sterke lag som har avgjort kampen allerede etter få minutters spill oppfordres derfor til å spare sine beste spillere resten av slike kamper.

Mellomspillkamper søndag

På grunnlag av seeding-kampene deles de 80 lagene inn i 5 divisjoner:

  • Lag 1 til 4 i hver pulje går til Divisjon 1
  • Lag 5 til 8 i hver pulje går til Divisjon 2
  • Lag 9 til 12 i hver pulje går til Divisjon 3
  • Lag 13 og 16 i hver pulje går til Divisjon 4
  • Lag 17 og 20 i hver pulje går til Divisjon 5

Puljene settes i utgangspunktet sammen på følgende måte, her vist med eksempel for Divisjon 1:

Divisjonsavdeling 1A: Vinner Pulje A, Toer Pulje B, Treer Pulje C og Firer Pulje D
Divisjonsavdeling 1B: Vinner Pulje B, Toer Pulje C, Treer Pulje D og Firer Pulje A
Divisjonsavdeling 1C: Vinner Pulje C, Toer Pulje D, Treer Pulje A og Firer Pulje B
Divisjonsavdeling 1D: Vinner Pulje D, Toer Pulje A, Treer Pulje B og Firer Pulje C

Mellomspillkampene på søndag er en full serie i hver avdeling. Hver kamp består av to omganger à 20 minutter med 2 minutt pause mellom.

Merk spesielt: Det spesielle FU-turneringsformatet benyttes kun i seedingkampene på lørdag. I mellomspillet rangeres altså lagene etter målforskjell ved poenglikhet.

Sluttspillkamper mandag

Mellomspillkampene resulterer i en rangering av de fire lagene i hver avdeling.

Gruppevinnerne går til semifinale. Øvrige lag spiller plasseringskamper denne dagen.

Hver kamp består av to omganger à 20 minutter med 2 minutt pause mellom.

Bokmerk og del