Seks klubber kjemper om to plasser

De seks lagene og utvikling i forventet poengantall (xP)

De seks lagene og utvikling i forventet poengantall (xP)

Manchester United

Manchester United

Newcastle

Newcastle

Tottenham

Tottenham

Brighton

Brighton

Liverpool

Liverpool

Aston Villa

Aston Villa

Når den trettiførste serierunden er ferdigspilt, så er det seks klubber som skal fordele de to gjenstående CL-plassene mellom seg. De to United-klubbene ligger poengmessig best an og det er stor sannsynlighetsovervekt for at de lykkes med å ta de to plassene.

Men restprogram og formutvikling gjør at det langt fra er opplagt:

 • Manchester United har 59 poeng og kan maksimalt få 83 poeng.
  De styrer mot 72,5 poeng og har 87,5% sannsynlighet for å klare det.
  Styrketall: 69,5
 • Newcastle United har 56 poeng og kan maksimalt få 80 poeng.
  De styrer mot 70,4 poeng og har 78,4% sannsynlighet for å klare det.
  Styrketall: 61,0
 • Tottenham har 53 poeng og kan maksimalt få 74 poeng.
  De styrer mot 64,9 poeng og har 16,3% sannsynlighet for å klare det.
  Styrketall: 58,8
 • Brighton har 49 poeng og kan maksimalt få 76 poeng.
  De styrer mot 62,7 poeng og har 9,0% sannsynlighet for å klare det.
  Styrketall: 55,0
 • Liverpool har 47 poeng og kan maksimalt få 71 poeng.
  De styrer mot 62,7 poeng og har 6,8% sannsynlighet for å klare det.
  Styrketall: 72,3
 • Aston Villa har 50 poeng og kan maksimalt få 71 poeng.
  De styrer mot 61,1 poeng og har 2,1% sannsynlighet for å klare det.
  Styrketall: 67,7

Etter hver serierunde har simulasjonsmodellen beregnet hvilket antall poeng som kreves for å ta fjerdeplassen. Verdien har variert mellom 73,5 (etter serierunde 11) og 67,6 (etter serierunde 29 hvor alle de aktuelle klubbene hadde levert svake resultater). Nå beregnes kravet til eksakt 70,0 poeng.

Liverpool har et overkommelig restprogram hvor fem av åtte kamper skal spilles på hjemmebane. Hvor stor er sannsynligheten for at det blir CL-plass dersom Liverpool vinner resten av kampene og får 71 poeng? Svaret er 67 prosent.

Bokmerk og del