Liverpool vs. Manchester United

Kurven ender til slutt opp i en av de fargede feltene

Kurven ender til slutt opp i en av de fargede feltene

Manchester United og Liverpool er de to klubbene i engelsk fotball som har desidert størst antall tilhengere i Norge. Dette til tross for at de to største norske profilene utmerker seg i to andre klubber. Gjennom sesongen skal vi følge rivaliseringen mellom de to store.

Hverken Manchester United eller Liverpool har fått noen heldig sesonginnledning og ligger allerede godt på etterskudd i forhold til både Haalands og Ødegaards klubber.

I figuren til høyre skal vi runde for runde følge begge lagenes kamp om en plassering Topp 4.
Alle tallene er levert av vår simuleringsmodell som kontinuerlig beregner sannsynligheten for diverse utfall ved sesongslutt.

Den vannrette aksen viser hvor mange poeng det vil være mellom lagene ved sesongslutt. Ved sesongstart ble lagene vurdert til å få hhv. 79,6 og 66,4, altså 13,2 poeng differanse i favør Liverpool. I løpet av de spilte seks rundene er Manchester Uniteds forventede poengantall (Xp) økt med 2,1 og Liverpools er redusert med 5. Differansen mellom de to er altså mer enn halvert.

Den loddrette aksen viser summen av sannsynlighet for at de to lagene ender Topp 4. Ved sesongstart var denne 90% for Liverpool og 31% for Manchester United, altså 1,21 til sammen. Etter seks runder er summen nesten uendret (1,18), men fordelingen er nå 77% vs. 41%.

Det vi vet med sikkerhet er at verdien på den loddrette aksen til slutt vil være enten 0, 1 eller 2. Ved sesongslutt vil kurven ende opp i ett av de fargede feltene:

  • Liverpool-supportere vil håpe på at kurven helst ender i det grønne feltet, subsidiært i den høyre enden av det røde feltet
  • Tilhengere av Manchester United håper tilsvarende at kurven primært ender i det oransje feltet eller langt til venstre i det røde feltet
  • Mange andre håper at den ender opp i det blå …

Bokmerk og del