FU-Turnering

Resultat i de første to rundene

Resultat i de første to rundene

Tabell etter runde 2

Tabell etter runde 2

Tabell etter runde 3

Tabell etter runde 3

Hva er en FU-turnering?

FU-turnering (eller Fotballungdom-turnering) er et turneringsoppsett som er utviklet av Fotballungdom og som er svært godt egnet for turneringer i barne- og ungdomsfotballen.

Turneringsoppsettet er en variant av Monrad, som er mest kjent fra andre idretter enn fotball, spesielt bridge og sjakk.

Fenomenet målforskjell skiller fotball fra de idrettene hvor Monrad brukes mest. Derfor er det tvingende nødvendig å lage en fotballtilpasset variant av Monrad for å oppnå de gunstige effektene som gjør turneringsformen ideell for turneringer i barnefotballen og for seedingdelen i ungdomsfotballturneringer. Det er denne fotballtilpassede varianten vi kaller FU-turnering.

Det viktigste særtrekket med FU-turnering i forhold til å benytte Monrad direkte, er at vi innfører et spesielt rangeringskriterium mellom poeng og målforskjell. Dette ekstra rangeringskriteriet kaller vi Kvalitet og det sikrer at målforskjellen får svært liten betydning i dette turneringsformatet.

Fordeler

De viktigste fordelene med denne turneringsformen er:

Alle lag vil i hovedsak spille mot andre lag med tilsvarende ferdighetsnivå

Når to lag med ulik spillestyrke likevel blir satt opp mot hverandre, vil det sterkeste laget ikke ha noen egeninteresse av å vinne med mange mål ettersom målforskjellen er tilnærmet uten betydning

Ettersom det er et stort antall lag i hver pulje, vil både gruppevinner og gruppetoer kvalifisere seg til turneringens høyeste nivå. Om turneringens to beste lag altså tilfeldigvis havner i samme pulje i seedingdelen av turneringen, vil begge ha mulighet til å spille seg fram til finalen og bli nummer en og to i turneringen. Dette vil aldri være tilfelle i turneringer med statisk kampoppsett.

Hvordan fungerer FU-turnering?

FU-turnering er et turneringsformat som rangerer et stort antall deltakere (f.eks. 10 eller 12 lag i hver pulje) med et lavere antall kamper enn hva alle-mot-alle ville innebære.

I kamp 1 blir alle lagene trukket tilfeldig mot hverandre. I kamp 2 blir vinnerne av kamp 1 satt opp mot hverandre, de som har spilt uavgjort spiller mot hverandre og de som har tapt spiller mot hverandre. Tilsvarende spiller i kamp 3 lag som har like mange poeng mot hverandre.

Hele tiden må man selvsagt sørge for å lage en parsammensetning som innebærer at to lag ikke spiller mot hverandre mer enn en gang. Derfor vil det spesielt i de siste rundene ikke være enkelt å forutse hvilke lag som blir satt opp mot hverandre. En egen beregningsmodell som lager et optimalt oppsett basert på prinsippet om minste kvadratavvik ivaretar denne oppgaven.

Merk spesielt: Lagene rangeres først etter hvor mange poeng de har oppnådd i sine kamper (3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort på vanlig måte). Ved poenglikhet benyttes ikke målforskjell for å skille lagene. I stedet benyttes Kvalitet. Lagets kvalitet beregnes ved å summere det antall poeng alle lagets motstandere har oppnådd. Ved poenglikhet rangeres altså det laget øverst som har oppnådd sine poeng mot sterkest motstand. Kun i det svært lite sannsynlige tilfellet at både antall poeng og kvalitet er sammenfallende, kommer målforskjell til anvendelse. Nettopp derfor har det ingen hensikt for sterke lag å jage store målforskjeller i de tilfellene hvor lag med ulik spillestyrke blir satt opp mot hverandre.

En viktig forutsetning for FU-turneringer

Kampoppsettet i denne turneringsformen er dynamisk. Det innebærer at alle lag på forhånd vet hvor mange kamper de skal spille og når hver av kampene skal spilles. Men det er resultatene underveis som bestemmer hvem man skal spille mot og på hvilken bane.

Turneringsformen krever altså at alle banene som benyttes er plassert i umiddelbar nærhet av hverandre.

Eksempel

I Pulje B er resultetene i de to første kampene som vist i det første bildet i bildekarusellen. Det resulterer i en tabell som vist i bilde to.

I utgangspunktet skulle kampoppsettet for kamp 3 da bli som følger:

Sentrum – Fjord
Vik – Fjell
Motbakke – Utkant
By – Nes
Ås – Li
Bygd – Unnabakke

Ettersom både Vik – Fjell og Ås – Li allerede er har møtt hverandre, genererer beregningsmodellen følgende parsammensetning for runde 3:

Sentrum – Fjord
Vik – Motbakke
Fjell – Utkant
By – Nes
Ås – Bygd
Li – Unnabakke

Etter at alle fem kampene er ferdigspilt, står vi igjen med den sluttabellen som vises i bilde nummer tre.

Legg spesielt merke til at det er fire lag som har oppnådd 6 poeng. Bygd er det eneste av disse lagene som har positiv målforskjell, men rangeres likevel nederst av de fire. Grunnen er at Bygd har oppnådd sine seks poeng mot vesentlig svakere motstand enn de andre: Bygd sine fem motstanderlag har oppnådd totalt (6+6+4+9+0=) 25 poeng, mens Fjord sine motstanderlag har oppnådd totalt 49 poeng.

Med utgangspunkt i denne sluttstillingen skal altså Fjord spille mellomrunde og sluttspill i Divisjon 3, mens Bygd går til Divisjon 5. 

Bokmerk og del