Nyhetsarkiv

Det holder ikke lenger med pølsebod og «A- og B-sluttspill»

Tradisjonelle fotballturneringer for barn og ungdom opplever i 2022 en massiv svikt i påmeldingen sammenlignet med 2019. I mange tilfeller er bortfallet så stort at det truer eksistensen. Store turneringer har ikke lenger livets rett om det ikke blir tatt grep. Enkelte skylder på pandemien og tar til orde for fortsatte kompensasjonsordninger.

Et skikkelig turneringstilbud for 12-åringer

Lag i de eldste klassene i barnefotballen blir påført mye unødvendig lidelse som følge av at både seriespill og turneringer i alt for liten grad tar hensyn til lagenes svært forskjellige ferdighetsnivå. Barnefotballens krav om at resultater og tabeller ikke skal publiseres er bra og applauderes. Manglende publisering av enkeltresultater medfører imidlertid også at kretser og turneringer kommer unna med dårlig organisering som absolutt ikke bidrar til målet om å beholde spillerne i organisert fotball lengst mulig.

Sannsynligheten for å få nasjonale oppgjør i Champions League?

Tre engelske og tre spanske lag har kvalifisert seg for kvartfinalene av Champions League. Oppsettet for de resterende rundene ble trukket i dag og det ble uten interne oppgjør mellom de spanske og de engelske lagene. Hvor stor var sannsynligheten for det? Og hvor stor er sannsynligheten for at man unngår interne oppgjør i de resterende kampene?

Bokmerk og del