Tolkning av UEFA sine turneringsregler

UEFA sine konkurranseregler gir godt rom for tolkning

UEFA sine konkurranseregler gir godt rom for tolkning

UEFA har valgt å presentere sine turneringsregler på en måte som gir rom for tolkninger.

Denne gangen er det systemet for å kvalifisere seg for de to siste PlayOff-plassene som har voldt besvær.

Mange har tolket reglene dithen at de to siste plassene i PlayOff skal gå til de to best rangerte lagene i totalrangeringen av høstens Nations League. Altså de to beste i denne rangeringen som ikke klarer å bli blant de to beste i den egentlige VM-kvalifiseringen i 2021.

Det riktige er nok likevel at de kun er de 14 gruppevinnerne i NL som har mulighet til å kvalifisere seg for disse plassene.

Om man legger den første tolkningen til grunn, så ville ikke Norge hatt utsikter til disse plassene overhode. Disse plassene ville med 99% sannsynlighet gå til de svakere lagene på nivå A, f.eks. Island og Bosnia-Hercegovina.

Basert på den andre tolkningen – som vi etter grundig gjennomgang av konkurranseprotokollen er nesten 100% sikker på er korrekt – så vil en gruppeseier i høstens kamper med stor sannsynlighet sikre en plass i PlayOff.

Det er mindre viktig at mediehusene har beskrevet reglene feil. Viktig er at NFF forhåpentligvis har forstått dem korrekt.

Stikkord

Bokmerk og del