Toget går ...

Status etter serierunde 33

Status etter serierunde 33

Når man skal gjøre en objektiv vurdering av hvilke lag som kvalifiserer seg for neste sesongs Champions League, så må man gå ut fra et styrkeforhold mellom de enkelte lagene.

Når noen nylig har presentert beregninger som viser at Liverpool har 60% sannsynlighet for å innta en av de fire topplassene, så er det åpenbart at styrkeforholdet mellom lagene ikke gjenspeiler det som faktisk er tilfelle denne sesongen.

I vår simulasjonsmodell baseres styrketallet i all hovedsak på faktisk oppnådde resultater i de siste ti serierundene, men likevel på en slik måte at de fem siste rundene teller mer enn de første.

Med dette som utgangspunkt, så kan vi kjøre simulasjonsmodellen 10.000 ganger og komme fram til det resultater som vises i figuren: Liverpool ligger an til å få 62,7 poeng (xPoeng), som vil holde til plass 6,2 (xPlass).

Sannsynligheten for at Liverpool nå ta en av de fire plassene er 14,4%.

Og selv om vi legger til grunn at Liverpool skulle vinne de resterende fem kampene, så er det kun 85% sannsynlighet for at dette vil holde.

Stikkord

Bokmerk og del