Sannsynligheten for å få nasjonale oppgjør i Champions League?

Med det utgangspunktet som var for trekningen av kvartfinalene, så var sannsynligheten for antall interne oppgjør som følger:

  • Ingen: 40%
  • Ett: 34%
  • To: 26%

At trekningen endte uten interne oppgjør var altså det klart mest sannsynlige utfallet.

Hva så med de resterende kampene?

Om vi antar at alle lagene er jevngode og har lik sannsynlighet for å ta seg videre til neste runde, så er det rimelig klart at den ene semifinalen er uten mulighet for å få et internoppgjør.

Man trenger heller ingen høyere skolering i statistikk og sannsynlighetsregning for å komme fram til at sannsynligheten er 50% for at den andre semifinalen ender med et liga-internt oppgjør.

Og i finalen er det i år 25% sannsynlighet for å få et internoppgjør. Og det er like sannsynlig med en helengelsk som en helspansk finale.

Stikkord

Bokmerk og del