Norge er midt på treet i begge grener

Figuren viser en alternativ måte å rangere UEFAs medlemsland ut fra klubblagenes ferdighetsnivå.

Figuren viser en alternativ måte å rangere UEFAs medlemsland ut fra klubblagenes ferdighetsnivå.

Disse landene ligger i samme intervall som Norge.

Disse landene ligger i samme intervall som Norge.

FIFA har en rangering av landslag og UEFA har en rangering av ligaene basert på klubblagenes resultater i europacupene.
Norsk herrefotball er rangert på 20-tallet i begge to.

For Lise Klaveness må det være et mål at vi enten får se Norge i mesterskap eller at klubblagene kommer langt i klubbturneringene. Hennes tittel, Direktør Toppfotball & Landslag, levner ingen tvil om hvor ansvaret er plassert! 

Her er noen tanker om dette:

Gode klubblag gir godt landslag?

På den sist oppdaterte FIFA/COCA-COLA World ranking ligger Norge på 23. plass av de 55 landene i UEFA. Tilsvarende rangeres Norge på 22. plass i det systemet som UEFA har utviklet for å rangere medlemslandene basert på klubblag, altså UEFA Country Ranking 2021.

Selv om Norge ligger omtrent på samme plass i begge rangeringer, så er dette heller unntaket enn regelen. Mange av landslagene som ligger langt foran oss på FIFA-rangeringen (og som kom langt i siste VM), scorer for nasjonslag på nivå med Norge eller dårligere. Noen eksempler:

  • Danmark     (FIFA: 7, UEFA: 14, men se spesielt om Danmark nedenfor)
  • Sveits    (FIFA: 9, UEFA: 19)
  • Kroatia     (FIFA: 10, UEFA: 18)
  • Wales     (FIFA: 12, UEFA: 51 (!))
  • Sverige     (FIFA: 13, UEFA: 23)
  • Polen     (FIFA: 14, UEFA: 30)

Tilsvarende er det nasjoner som hevder seg mye bedre i klubbrangeringen enn for landslaget:

  • Russland    (FIFA: 21, UEFA: 8)
  • Skottland     (FIFA: 25, UEFA: 11)
  • Kypros     (FIFA: 42, UEFA: 15)

Det er åpenbart ingen automatikk i at gode klubblag skaper gode landslag.

UEFA Country Ranking har store mangler

UEFA har laget et system som rangerer de 55 ligaene. Denne rangeringen benyttes til å bestemme hvor mange klubber som får delta fra de enkelte medlemslandene, hvilken konkurranse de får delta i (CL, EL eller den nye ECL) og hvilket nivå i kvalifiseringen de kommer inn på. 

Kortversjonen er at hvert av de deltagende lagene får 1 poeng for seier og 0,5 for uavgjort i hver kamp i kvalifiseringen. I gruppespillet og utslagsrundene dobles dette. I tillegg deles det ut bonuspoeng for klubber som presterer å komme langt i turneringene. Man summerer det antall poeng hvert av lagene fra medlemslandet har oppnådd og dividerer på antall lag medlemslandet har deltatt med.

Det poengtallet som er relevant for tildeling av plasser i europaligaene, bestemmes ved å summere poengtallet for de foregående fem sesongene.

Systemet har minst to store svakheter som godt kan illustreres ved å se på Danmarks deltakelse i europaligaene denne sesongen:

Dansk liga ble rangert på plass 13, mye på grunn av de gode resultatene som FC København oppnådde i sesongen 2016/2017. Dette er det første av de fem årene som regnes med i denne listen og alle årene teller likt. I den rangeringen som skal utarbeides for neste sesong, vil ikke 2016/17 regnes med og svært lite tyder på at Danmark vil klare å forsvare plasseringen. Danske lag har nemlig ikke vært i nærheten av å gjenskape prestasjonene fra den sesongen. For Norge var 2016/17 derimot et svært dårlig år og dette vil isolert sett gi seg utslag i et hopp oppover på neste års rangering.

Det er også et problem med rangeringen at man regner ut gjennomsnittlig antall poeng. Når et land forserer på listen og premieres med å få med et lag ekstra, så viser historien at dette mest sannsynlig er et lag som vil score få poeng. De resterende lagene må derfor score desto mer for å kompensere for at totalt antall poeng skal divideres på flere lag.

Et definert mål for norske klubblag

Det bør være et definert mål for norsk klubbfotball å forsere tilstrekkelig på UEFA sin nasjonsrangering av klubblag til at vi kommer inn blant de nasjonene som deltar med fem lag. Dette krever at man kommer inn topp 15.

En slik plassering vil innebære at to klubblag deltar i kvalifiseringen for CL, ett i kvalifiseringen for EL og to i kvalifiseringen for ECL. Tsjekkia, som innehar plass 15 på årets rangering, er garantert å få med minst ett lag i gruppespillet i ECL. Danmark som i år er rangert på plass 13, er garantert å få to lag med i gruppespill i EL eller ECL.

Når man skreller bort tilfeldighetene i nasjonsrangeringen og i tillegg tar høyde for at nyskapningen Europa Conference League medfører at det deles ut flere poeng enn tidligere, så innebærer det at norske deltakere i europaligaene totalt over tid må hente bortimot 30 poeng pr. år for å nå dette målet. Hittil har de fire norske lagene totalt skaffet 7,5 poeng i årets kampanje. Rosenborg har 3 poeng, Bodø/Glimt 2 poeng, Molde 1,5 poeng mens Vålerenga hentet 1 poeng før de ble utslått. For å nå målet om 30 poeng denne sesongen, er vi nok avhengig av at minst to av de tre gjenværende klarer å ta seg videre til gruppespillet i ECL.

Kraftig inflasjon i UEFAs nasjonsranking av klubblag

Figurene over viser at norske lag med en slik alternativ beregningsmodell over tid har scoret 22 poeng pr. år og vi ligger i et intervall fra plass 13 til plass 25 hvor nivået er ganske jevnt og det er gode muligheter for å forsere. Seks av disse landene må passeres for å bli nummer 15: Tsjekkia, Hellas, Tyrkia, Sveits, Kroatia, Serbia, Kypros og Danmark.

Mangelfullt system for seeding

I praksis må alle norske lag gjennom en kvalifisering før målet om gruppespill kan nås. Ettersom kvalitetsforskjellen på lagene i kvalifiseringen er så enorm, er det avgjørende å bli seedet når motstanderlag skal trekkes. Seedingen avgjøres av klubbrangeringen, ikke nasjonsrangeringen. Problemet er bare at klubbrangeringen i begrenset grad beskriver klubblagenes ferdighetsnivå. I tillegg er det slik at kampene i neste runde trekkes før kampene i foregående runde spilles. Et lag med lav score kan altså være heldig å trekke et seedet lag med lavere ferdighetsnivå enn scoren egentlig tilsier. Og vil i så fall overta dette lagets score i trekningen i påfølgende runde.

Eller man kan være maksimalt uheldig, slik Molde har vært i årets trekning.

Samtidig er spill mot store klubber en mulighet for å vise seg fram, både som klubb og enkeltspiller. En opptreden kan være avgjørende, slik Jens Petter Hauge viste i fjor.

Stikkord

Bokmerk og del