Bør være passe fornøyd med trekningen

Gruppe A markert med rød farge

Gruppe A markert med rød farge

Om vi vurderer lagenes styrkeforhold basert på den siste FIFA-rankingen, så ble motstanderne i Gruppe A mye vanskeligere enn man kunne håpe. Men samtidig også mye enklere enn man kunne frykte:

  • Fra seeding-nivå 1 fikk vi Spania, som har tredje høyeste FIFA-ranking av de ti lagene.
  • Fra seeding-nivå 2 fikk vi Skottland, som har sjuende høyeste FIFA-ranking av de ti lagene.
  • Fra seeding-nivå 4 fikk vi Georgia, som har femte høyeste FIFA-ranking av de ti lagene.
  • Fra seeding-nivå 5 fikk vi Kypros, som har femte høyeste FIFA-ranking av de ti lagene.

Spesielt interessant var hvilket lag vi ville trekke fra nivå 2. Tre av lagene har lavere FIFA-koeffisient enn Norge, men vi trakk altså Skottland som ligger rett foran oss. Det er naturlig å anta at Norge og Skottland vil kjempe om plassen bak Spania.

I et litt mer langsiktig perspektiv er det interessant å se på mulighetene for Playoff. Norsk deltakelse i Playoff forutsetter at flest mulig av lagene som endte foran oss på NL-rankingen klarer å kvaifisere seg direkte. Spesielt vil det være gunstig om flest mulig av de sju lagene som endte foran oss på Nivå B klarer å kvalifisere seg direkte. Bl.a. finner vi da:

  • Israel ble trukket i en av de enkleste gruppene og burde ha muligheter til å kvaifisere seg direkte.
  • Island og Bosnia-Herzegovina ble trukket i samme gruppe og det er håp om at ett av disse vil kvalifisere seg direkte.
  • Serbia ble trukket i en av de enkleste gruppene og burde ha svært gode muligheter til å kvaifisere seg direkte
  • Skottland er Norges gruppe og må forventes å bli nummer to dersom Norge ikke tar den plassen.
  • Finland ble trukket i en av de enkleste gruppene og burde ha muligheter til å kvaifisere seg direkte.
  • Ukraina ble trukket i en monstergruppe og er blant lagene som har størst sannsynlighet for å spille Playoff fra Nivå B
Stikkord

Bokmerk og del