Flint U13 Cup 2023

Status

Påmeldingen er nå lukket. Nedenfor finnes generell informasjon om turneringen.

Informasjon som er relevant under selve turneringen 2023 er tilgjengelig på Flint Fotballfestivals hjemmeside.

Kort om turneringen

Denne turneringen inngår i en serie med arrangementer som vi kaller Flint Fotballfestival.

Flint U13 Cup er en tredagers turnering i Tønsberg for lag i klassene G13 og J13. Turneringen passer også for gode lag i klassene G12 og J12 som ønsker å teste regelverket i ungdomsfotballen. I 2023 arangeres turneringen altså i kristihimmelfartshelga fra 19. til 21. mai.

Spillformen er 9v9 og alle kamper spilles på vår egen Flint ESSO Arena. Det er kort gangavstand mellom alle baner, innkvartering på skoler, bespisning og badestrand.

Flint U13 Cup arrangeres basert på turneringsprinsippet multinivåturnering. Hovedmålet for denne turneringsformen er at alle lag skal få mange kamper mot andre lag med samme ferdighetsnivå. Dette er mulig fordi turneringen har mange lag, kun en aldersklasse og arrangementet gjennomføres på mange baner innenfor vårt svært kompakt arenaområde.

Turneringens øverste divisjon har et nivå minst på høyde med nasjonale eliteturneringer, mens andre lag får matching på sitt nivå i lavere divisjoner. Store klubber kan altså delta med alle sine nivådelte lag og være sikker på at alle lagene får en god sportslig opplevelse samtidig som klubben kan lage en sosial ramme rundt arrangementet for hele årgangen. Stadig flere klubber er opptatt av dette.

Vi ønsker å skape «minner for livet» også for lag som ellers aldri har mulighet for å «vinne noe». I denne turneringen kan det derfor gjerne være klubbens andrelag som ender opp med å spille finale med dommertrio i sin divisjon og vinner den store pokalen.

Turneringsoppsett

På vårt eget anlegg har vi kapasitet til godt over 100 lag, men vi ønsker en gradvis vekst og planlegger i 2023 for omtrent 80 lag. Flint U13 Cup vil uansett være blant de aller største rene U13-turneringene i Europa. 

Vi vil legge godt til rette for klubber med lang reisevei og på den måten sørge for at vi får stor geografisk spredning.

Turneringsoppsettet er laget med mål om at kamper skal spilles mellom lag med likt ferdighetsnivå:

 • Fredag arrangeres en seeding-turnering hvor alle lag spiller fire korte kamper.
 • Lørdag spiller alle lag tre gruppespillkamper i sin divisjonsavdeliing.
 • Søndag spiller alle lag sluttspillkamper eller plasseringskamper.

Totalt vil alle lag i løpet av turneringen spille 8 eller 9 kamper. Se mer detaljert beskrivelse av turneringsoppsettet nedenfor.

Påmeldingsfrister

Vi har ingen siste påmeldingsfrist. Turneringen har en maksimalbegrensning på antall lag og i tillegg er vi avhengig av at antall deltagere i hver av klassene er delelig på 8.

Merk spesielt: I klasse J13 er kapasiteten i utgangspunktet satt til 16 lag. Når denne grensen er nådd, er det bare å fortsette å melde seg på til ventelisten. Vi slippe da inn lag i hele bolker av 8 lag.

Påmelding

Påmelding skjer på turneringssiden i Profixio. Her kan man også se hvilke lag som er påmeldt.

Påmedlingsavgiften er 4.000 kroner pr. lag som i tidligere år.

Lagene kjøper A-, B- eller C-kort for spillere og lagledere. Prisene er uendret fra tidligere år.

 • A-kort gjelder for lag som ankommer torsdag kveld og dekker tre overnattinger, fire kalde måltider og fire varme måltider.
  Basisprisen er 1.700 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 15.
 • B-kort gjelder for lag som ankommer direkte til kamp fredag formiddag og dekker to overnattinger, to kalde måltider og fire varme måltider.
  Basisprisen er 1.400 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 15.
 • C-kort gjelder for lokale lag. Disse lagene får to varme måltider.
  Prisen er 500 kr pr. deltaker (spillere og lagledere) og minimum antall kort pr. lag er 13.

Klubber som melder på flere lag tidlig kan få rabatter på A- og B-kort. Disse rabattene avtales individuelt.

Lag som ønsker å benytte avtalene vi har framforhandlet med lokale hoteller i stedet for å overnatte i klasserom, betaler egne priser.

For lag som ankommer med fly og som ikke kan ta med allverdens med bagasje har vi mulighet til å tilby oppreide senger på skolene. Vi har mulighet for å organisere henting av lag på Gardermoen eller Torp.

Ingen lag betaler noe i år. Det er derfor fullt mulig å justere antall påmeldte lag før fakturering av påmeldingsavgift i januar. Først da blir påmeldingen bindende. Deltakerkortene betales omtrent to måneder før turneringen.

Kontakt oss for ytterligere informasjon når dere har spesielle ønsker eller behov.

Ytterligere informasjon om turneringen

Informasjon for turneringen i 2023 blir gradvis oppdatert etter hvert som planleggingen gjennomføres.

Arrangør

Arrangør av Flint U13 Cup er Flint Fotball som med neste hundre lag er en av landets største breddefotballklubber. På Flint ESSO Arena og tilhørende treningsfelt Granø har klubben totalt plass til tolv 9er-baner - fire med kunstgress og åtte med naturgress.

Turneringen kan kontaktes ved henvendelse til birger@fotballungdom.no

Bokmerk og del