Du er her

Hva er en Multinivåturnering?

  • Jevne kamper
     Jevne kamper
Publisert: 05.01.2018

Multinivåturnering er et turneringsformat vi har utviklet som har som hovedformål å sørge for at alle deltagende lag får en god sportslig opplevelse, uavhengig av hvilket ferdighetsnivå de holder.

De som har skummet igjennom vår artikkelserie som beskriver særegenheter ved ungdomsfotballturneringer har for lengst innsett at de store turneringene som mange klubber sender sine lag til, har en lang vei å gå for å sikre alle lag en god sportslig opplevelse. Og lage en sosial ramme for alle spillerne i årgangen hvor de reiser, spiser og sover sammen selv om de spiller på forskjellige lag. Og at alle lagene spiller sine kamper på samme baner ved siden av hverandre, slik at spillerne og foreldrene får sett alle lagenes kamper. Store klubber med flere lag har da mulighet for iallefall å få en turnering hvor hele årgangen reiser samlet.

For vår egen del har utgangspunktet for å etablere denne turneringsformen nettopp vært å lage en turnering hvor store klubber kan dra med alle sine nivådelte lag og være sikker på at alle får en god opplevelse.

Vi ønsker å skape minner for livet og i vår turnering kan det godt være klubbens andre- eller tredjelag som spiller seg fram til finalen i sin divisjon og vinner både pokal og premiepenger. Et lag som ellers aldri har mulighet til å vinne noe som helst.

Multinivåturnering er verken en eliteturnering eller en breddeturnering. Det er begge deler i ett. I våre turneringer vil nivået i øverste divisjon være fullt på høyde med nasjonale eliteturneringer.
Andre lag spiller i divisjoner med andre lag med lavere ferdighetsnivå.
For oss er det også viktig at de beste lagene heller ikke får ekstra fokus og oppmerksomhet som går på bekostning av de svakere lagene.

Det er spesielt tre forutsetninger som må være oppfylt for å lage en multinivåturnering:

  • Mange lag (minst 30, gjerne 50 eller mer)
  • Kun en klasse
  • Mange baner (max 8 - 10 lag pr. bane) innenfor kort gangavstand av hverandre

I samarbeid med Flint Fotball arrangerer vi en turnering etter denne modellen, nemlig Pinseturneringen Flint Micasa Cup for lag i klassene U14 og U13.

Bokmerk og del