Du er her

Helgeturnering for de eldste årskullene i barnefotballen

Publisert: 04.01.2019

I en egen artikkelserie har vi beskrevet særegenheter ved fotballturneringer i ungdomsfotballen og gitt konkrete råd for hvordan turneringer bør utformes i denne aldersgruppen.

Hovedmålet med slike turneringer er å sørge for at alle lag får mange kamper mot andre lag med samme ferdighetsnivå og å sørge for at de beste lagene ikke får et ekstra fokus som går på bekostning av de øvrige lagene.

For de eldste årsklassene i barnefotballen er det mulig å lage gode turneringer som følger de samme prinsippene, selv om man må innrette seg etter de særegne reglene som gjelder i barnefotballen.

Nedenfor følger en konkret anbefaling for hvordan en turnering i 12årsklassen kan utformes.

Hovedmålet om at alle lag skal få mange kamper mot andre lag med samme ferdighetsnivå kan kun oppfylles dersom turneringen omfatter en eller maksimalt to aldersklasser. Om fotballklubben f.eks. disponerer over infrastruktur (baner, overnattingskapasitet, dugnadspersonell, dommere etc.) som tillater 60 lag, er det helt klart å anbefale at turneringen omfatter 60 lag i en aldersklasse fremfor f.eks. seks klasser med 10 lag i hver.

På mange måter er dette en stikk motsatt tankegang i forhold til det som er vanlig i norske aldersbestemte turneringer. Vi er overbevist om at det vil skje et skifte bort fra en situasjon hvor mange klubber arrangerer turneringer med mange klasser og over i en situasjon hvor de enkelte turneringene spesialiseres.

Eksempel

Fotballklubben Motbakke har to 11er-baner og en 9er-bane på sitt arenaområde. I en slik turnering er det akseptablet å spille 9er på tvers av en 11er-bane, selv om det i mange kretser ikke er tillat i normalt seriespill. I en turnering med 9er-fotball kan de altså benytte 5 baner.

De har et nytt klubbhus og en engasjert foreldregruppe for 2007-årgangen. I 2019 ønsker de å arrangere en helgeturnering for J12-lag.

Klubben lykkes i å få fullbooket turneringen med 50 påmeldte lag. Lagene deles i 5 jevne puljer (A, B, C, D og E) à 10 lag.

På turneringens første dag spilles seeding-kamper i hver pulje. Alle lag spiller 5 kamper à 15 minutter. Parsammensetningen i første kamp settes opp eller trekkes. I en fotballtilpasset variant av Monrad-turnering settes parsammensetningen i de neste kampene opp med utgangspunkt i resultatet i de allerede spilte kampene slik at lag med enhetlig ferdighetsnivå i størst mulig grad settes opp mot hverandre.

Denne turneringsformen har den store fordelen at man oppnår en rangering av lagene i hver pulje uten at alle lagene må spille mot hverandre. Man unngår altså de kampene hvor forskjellen i ferdighetsnivå er størst. En annen åpenbar fordel er at målforskjellen i kampene er uten betydning. I situasjoner hvor lag med svært ulikt ferdighetsnivå likevel blir satt opp mot hverandre - som kan skje på starten av turneringen - har det sterkeste laget ingen egeninteressse av å grisebanke det andre laget, slik man ser i enkelte turneringer.

Etter at kampene på dag 1 er ferdigspilt, blir det satt opp nye puljer eller divisjoner for dag 2. De to beste lagene i hver pulje havner i Divisjon 1 (som gjerne kan tildeles nivånøytrale navn, f.eks. «Pulje Blå»), lag tre og fire i hver av puljene havner i Divisjon 2 («Pulje Grønn») etc. I hver divisjon vil det altså være lag med tilnærmet lik spillestyrke.

På dag 2 spiller alle lag tre kamper med varighet 30 minutter. Også denne dagen gjennomføres kampene som en fotballtilpasset variant av Monrad-turnering.

I løpet av totalt 17 timer fordelt på to dager gjennomføres altså 200 kamper ettersom alle 50 lagene spiller 8 kamper.

I denne turneringsformen er det også mulig å definere anti-lag på flere nivåer, f.eks.:

Nivå 1: Lag som uansett ikke skal settes opp mot hverandre
Dette vil gjelde for lag fra samme klubb og lag som allerede har spilt mot hverandre tidligere i turneringen.

Nivå 2: Lag som ikke skal settes opp mot hverandre dersom det enkelt kan unngås
Dette vil gjelde for lag fra samme krets som ellers ofte møtes i normalt seriespill.

I turneringer som lykkes med å tiltrekke seg lag fra flere fotballkretser, vil man altså oppnå at lag spiller mange kamper mot andre lag med ferdighetsnivå lik sitt eget og mot lag som man ikke møter i normalt seriespill.

Prinsippene med nivåinndeling og anti-lag innebærer at slike turneringer blir svært attraktive for store klubber som deltar med flere lag. Slike klubber kan lage en egen sosial ramme rundt turneringen: Reise og overnatte sammen, se hverandres kamper og likevel være sikret at alle lag møter motstand på sitt eget nivå.

Klubber som ønsker ytterligere informasjon om hvordan en slik turnering gjennomføres, må gjerne ta kontakt med oss!

Bokmerk og del