Du er her

De store turneringene har ulike regler for «overårige spillere»

Publisert: 29.11.2016

Vi ser at mange lag i ungdomsfotballen melder seg på turneringer uten å kjenne til eller ta hensyn til hvilke regler turneringen har for bruk av overårlige spillere. Altså bruk av spillere som er født inntil ett år før enn den fødselsdatoen som er satt for klassen.

Av de turneringene som mange norske lag i ungdomsfotballen deltar i, er det spesielt Norway Cup, Dana Cup og Gothia Cup som tillater utstrakt bruk av overårige spillere langt utover det som gjelder for normalt seriespill.

Alle disse har imidlertid ulike regler. For aldersklassene 13 til 16 år praktiseres i 2017 følgende regler:

 • Norway Cup:
  I alle disse klassene tillates fire overårige spillere i hvert lags innmeldte tropp. I jenteklassene kan lag til enhver tid kun ha tre overårige på banen samtidig. I gutteklassene er begrensningen to på banen samtidig.
  En spiller kan kun være påmeldt på ett lag.
 • Gothia Cup
  I alle disse klassene tillates to overårige spillere i hvert lags innmeldte tropp.
  En spiller kan delta på flere av klubbens lag, men ikke i samme årsklasse.
 • Dana Cup:
  I alle disse klassene tillates tre overårige spillere i hvert lags innmeldte tropp.
  En spiller kan delta på flere av klubbens lag, men ikke i samme årsklasse.
 • Iber Cup:
  I alle disse klassene tillates to overårige spillere i hvert lags innmeldte tropp.
  En spiller kan delta på flere av klubbens lag, men ikke i samme årsklasse.

Det er spesielt to argumenter som blir benyttet for å tillate overårige spillere, men ingen av dem er spesielt gode:

Argument 1: Bruk av overårige spillere innebærer at små klubber også får mulighet til å delta

Vi finner det vanskelig å tro at noen av de tre turneringene kan finne et eneste eksempel fra de siste ti årene på at lag ikke hadde kunnet delta om de ikke hadde fått bruke overårige spillere. Det finnes gode turneringer (f.eks. Sandarcupen) som tilbyr 7er-fotball i alle aldersklasser. Forresten er det ingen som har begrensinger på bruk av underårige spillere.

Argument 2: Turneringen får et høyere sportslig nivå

Hvorfor da begrense til noen få spillere? Hvorfor ikke tillate 8, 10 eller 15 overårige spillere?

Når man melder seg på en turnering som tillater bruk av overårige spillere, er det en god del problemstillinger man bør ta hensyn til:

Skal man delta med overårige spillere selv?

Spesielt i de yngste årsklassene i ungdomsfotballen endres spillernes fysiske forutsetninger mye i løpet av et år. Derfor forrykkes styrkeforholdet mellom ellers jevnbyrdige lag dramatisk dersom noen velger å benytte de beste spillerne fra årgangen over mens andre lar være.

Om man selv velger å ikke benytte overårige spillere, må derfor ambisjonsnivået justeres ned tilsvarende. I disse turneringene innebærer et slikt valg ikke bare at man taper mot lag som man ellers hadde vunnet over, men også at man gjerne får en tredagersturnering til prisen av en femdagers.

Konsekvensen av å spille mot lag med overårige spillere?

Norway Cup har altså valgt en variant hvor hvert lag kan ha fire overårige spillere, men hvor kun to (i gutteklassene) eller tre (i jenteklassene) kan være på banen samtidig. I praksis er dette et regelverk som er umulig å håndheve, spesielt i siste del av sluttspillet.

Selv om motstanderlaget har filmopptak som beviser at motstander har brukt mer enn tillatt antall spillere på banen samtidig, er kampprogrammet så tett at turneringsjuryen i praksis ikke vil ha tid til å behandle protester.

Konsekvensen av at man velger å benytte overårige spillere?

Lag som melder seg på denne typen turneringer og har ambisjoner om å gjøre det bra, er avhengig av å forsterke laget med overårige spillere. Det er ingen grunn til å ha illusjoner om noe annet.

I mange klubber er dette sikkert helt uproblematisk som følge av at deltakelse i disse store sommerturneringene alltid har blitt gjennomført på denne måten. I så fall er både trenere, lagledere, spillere og foreldre innforstått med at troppen som drar til turneringen avviker fra det laget som normalt spiller i seriespill. Noen spillere må nødvendigvis vike for å gi plass til de overårige spillerne. Viktig er selvsagt at man har hatt en prosess på dette godt i forkant av turneringen. Håpløst blir det hvis laget som helhet har bidratt med dugnader og kakelotteri og så viser det seg at noen av spillerne ikke får delta eller får en marginalisert rolle.

I Norway Cup har en spiller ikke mulighet til å være meldt opp på flere av klubbens lag. Lag som skal delta med overårige spillere i disse turneringene blir nødvendigvis nødt til å ta grep med å avklare på forhånd.

Dette er annerledes i Dana Cup og Gothia Cup: Klubber som deltar med lag i flere årsklasser velger gjerne å melde opp overårige spillere uten at verken foreldre eller spillerne selv er informert. Når f.eks. G14-laget blir slått ut, kan de tre beste spillerne overflyttes til G13-laget.

Følgende situasjon opplevde jeg selv i Dana Cup for et par år tilbake:

Dette året var jeg selv lagleder for tredjelaget vårt i B13-klassen. Vi kom overraskende langt i B-sluttspillet, men ble til slutt maltraktert av et Rogalands-lag. Motstanderen var i utgangspunktet jevnbyrdig med laget mitt, men de hadde tre spillere som var 15 cm høyere enn den høyeste spilleren vår. G14-laget deres var slått ut, så de hadde overført de tre beste fra det laget til G13-laget. Fair enough, de hadde benyttet seg av en mulighet som Dana Cup tillater, men som vi ikke var villig til å benytte. Laget mitt hadde uansett kommet lenger enn vi hadde forventet og gutta var fornøyd.

Etter kampen la jeg merke til at en av de minste spillerne hos motstanderen sto og gråt mens resten av laget jublet. Jeg forsto ikke problemet før jeg hørte laglederens trøstende ord: «Selvsagt er du en del av laget selv om du ikke får spille …»

Bokmerk og del