Du er her

Flint U14 Invitational

Kort om turneringen

Flint U14 Invitational er en tredagersturnering for 24 norske lag i klassen G14 som planlegges gjennomført helgen 7. – 9. august i Tønsberg.

Turneringen kommer i stand som en konsekvens av at Covid-19-forskriften forbyr oss å arrangere Flint Micasa Cup for de 70 lagene som var påmeldt den turneringen.

Flint U14 Invitational arrangeres basert på turneringsprinsippet multinivåturnering som sørger for mange jevne kamper.

Alle kampene spilles på klubbens tre baner på Flint ESSO Arena.

Turneringsoppsett

Årets turnering vil være begrenset til 24 lag for å tilfredsstille kravene i Covid-19-forskriften.

Turneringsoppsettet er laget med mål om at kamper skal spilles mellom lag med likt ferdighetsnivå:

  • Fredag arrangeres en seeding-turnering hvor alle lag spiller fire korte kamper.
  • Lørdag spiller alle lag tre grunnspillkamper i sin divisjonsavdeliing.
  • Søndag spiller alle lag sluttspillkamper eller plasseringskamper.

Totalt vil alle lag i løpet av turneringen spille 8 eller 9 kamper. Se mer detaljert beskrivelse av turneringsoppsettet nedenfor.

Live-streaming

For å unngå tilskuertilstrømning til arenaen vil vi sørge for at kampene blir streamet live.

Påmelding

Lag melder interesse ved å sende mail til birger@fotballungdom.no

Endelig beslutning om gjennomføring av turneringen blir tatt i månedsskiftet juni / juli og vi vil samtidig offentliggjøre hvilke lag som deltar i turneringen.

Denne beslutningen blir bl.a. basert på ønske om å få en hensiktsmessig geografisk fordeling samt et mest mulig enhetlig ferdighetsnivå.

Påmeldingsavgift for lag er ikke fastsatt, men vil bli preget av at turneringens kostnader må fordeles på færre deltakere, sponsorinntekten bortfaller og overskudd fra kiosk blir minimalt.

Deltakeravgift for spillere og lagledere er ikke fastsatt, men vil bli preget av at tilreisende lag på grunn av koronatiltak blir innkvartert basert på turneringens inngåtte hotellavtaler i stedet for skoler.

Vi har mulighet for å organisere henting av lag på Gardermoen eller Torp.

Kontakt oss for ytterligere informasjon når dere har spesielle ønsker eller behov.

Deltagende lag

KLUBB DRAKTER KRETS ANTALL LAG
XXX Telemark 1
XXX Oslo 1
       
XXX Akershus 1
Flint Fotball Vestfold 1
       
       
XXX Buskerud 1
       
XXX Akershus 1
       
       
XXX Agder 1
       
       
XXX DANMARK 2
       
       
       
XXX Rogaland 1
       
       
XXX Østfold 1
       
       
       

Ytterligere informasjon om turneringen

Mer oppdatert informasjon for turneringen kommer etterhvert.

Arrangør

Arrangør av Flint U14 Invitational er Flint Fotball som med neste hundre lag er en av landets største breddefotballklubber.

Turneringen kan kontaktes ved henvendelse til birger@fotballungdom.no

Bokmerk og del